SIM (secció d'iniciació a la muntanya)
FUNCIONAMENT SIM Curs 2016-2017

Per assistir a les activitats de la SIM cal complir 5 requisits imprescindibles:
 1. ser soci de l'entitat
 2. estar federat
 3. pagar la matrícula
 4. entregar complimentats els papers necessaris
 5. apuntar-se a l'activitat

1 Per fer-se soci cal dirigir-se a la secretaria de l'entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s'ha de tramitar amb la secretaria de l'entitat (segons les quotes vigents) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.
* Si s'és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.
Ningú que no sigui soci de l'entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l'entitat.


2 Estar federat significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural, no escolar (de gener a desembre). També s'ha de demanar, pagar i recollir a la secretaria de l'entitat (es tramita a finals d'any). La tarja federativa s'ha d'entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d'inici de l'activitat i serà retornada al seu titular al finalitzar la mateixa. El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat. L'assegurança depèn de l'edat del nen, excepte per al subgrup més gran, que ha de realitzar la modalitat "C" (en cas d'una sortida específica, bicicleta o esquí, s'haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana).
* Si s'és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que es contracti. S'ha de demanar i pagar a la secretaria de l'entitat, com a molt tard, el dimecres abans del cap de setmana de la sortida. S'ha d'entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d'inici de l'activitat.
Ningú que no tingui l'assegurança no pot assistir a les activitats de la secció.


3 La matrícula serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs...). En aquest curs té un preu de 20 euros. El pagament s'ha de realitzar al compte comú de "La Caixa" per a tots els subgrups:
⁠⁠⁠ES6021001391920200066606
* Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver realitzat el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l'opció de realitzar una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.
Ningú que no hagi pagat la matrícula podrà assistir a més d'una activitat de la secció.


4 Els papers que cal entregar als monitors del subgrup corresponent són:
 • Full d'inscripció i autorització de responsable (Full 1)
 • Fitxa mèdica (Full 2)
 • Fitxa d'autorització de medicaments (adjuntant la fotocòpia de la seguretat social) (Full 3)
 • Drets d'imatge (Full 4)

Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció "Documents" o demanant-los a secretaria. Els papers s'han de renovar cada any, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d'entregar-los a l'inici del curs.
Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.


5 Per apuntar-se a l'activitat:

 • Els subgrups de nens petits (Cabres, Marmotes, Tarteres) podran informar-se a la pàgina web de la secció i fer el pagament (transferència bancària) de la quantitat indicada. També es podran informar per telèfon a l'entitat o en el mateix local.
 • Els subgrups de nens més grans (Grampons, Allaus) podran informar-se a través de la pàgina web de la secció, però preferim que ho facin presencialment a l'entitat el dilluns o dimecres abans de la sortida. Per apuntar-se s'efectuarà el pagament en efectiu als monitors que hi trobaran o mitjançant una transferència bancària de la quantitat indicada.

Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans. El pagament de la sortida de subgrup es realitzarà com a molt tard el dimecres abans de la sortida.

A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Neu, Esquí, Pares i Cloenda) la informació estarà disponible dues setmanes abans. El pagament de la sortida comuna es realitzarà com a molt tard el dilluns abans de la sortida.

En les transferències cal fer constar el nom del participant de la sortida (no de qui fa l'ingrés!: mare, pare...).

Si es paga amb retard s'aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d'inscripció. Gràcies.

En cas de no assistir a la sortida:
 • Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l'import.
 • Les baixes anunciades abans d'aquest termini es retornarà l'import complert de la sortida.
 • En cas que les baixes no siguin avisades no se'n retornarà l'import.
Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.

Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria. Aquests diners seran guardats a secretaria, a l'entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.NOTA: Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.