SIM (secció d'iniciació a la muntanya)
Fotografies
 Inici → Curs 2014-2015 → Campaments